International shipping ( besides Malaysia ) is not available due to impacts related to Covid-19. Sorry for the inconvenience. Shop Now!
Cart 0

Perhatian kepada semua pelanggan yang dikasihi dari negara lain (contohnya Indonesia, Vietnam, Australia dan lain-lain ), kami tidak dapat memberikan penghantaran antarabangsa kerana kesan yang berkaitan dengan Covid-19.
Pemberhentian sementara ini disebabkan impak Covid-19 yang mengakibatkan tahap sekatan yang berbeza di negara- negara destinasi terhadap penerbangan, penutupan lapangan terbang dan perkhidmatan rentas sempadan.

Attention to all our dear customers from other countries ( example Indonesia, Vietnam, Australia etc ),  we are not able to provide international shipping due to impacts related to Covid-19. The temporary service suspension is due to service impacts related to Covid-19, which include varying levels of restrictions across destination countries on flights, airport closures and cross border services.

请来自其他国家(例如印尼,越南,澳洲等)的亲爱客户注意,为了配合我国政府的政策,我们暂时无法提供国际运输。临时暂停是由于与Covid-19相关的服务影响,其中包括各国家/航班,机场关闭和跨境服务方面的限制有关。如有所失,请多多包涵。如有任何更改,我们会第一时间通知大家,谢谢大家的支持!